Tartu Spontaansusteatri (TST) missiooniks on suurendada inimeste sotsiaalset teadlikkust ning seeläbi toetada vastutustundlikke muudatusi.

MTÜ Tartu Spontaansusteater on luguteatri (playback theatre) trupp. TST tegutseb 2007. aastast, MTÜ vormis 2010. aastast. Seda teatrivormi inspireerivad inimeste poolt jutustatud lood, mis leiavad tegevusliku väljundi näitlejate improvisatsioonilises tagasimängus.

TST tegevus jaguneb kolmeks:

  1. ESINEMISED (nt avatud ja tellitud etendused, meie arenduspartner kaasab näitlejaid erinevatesse koolitus- või konsultatsiooniprojektidesse)
  2. TÖÖTOAD (lühemad ja pikemad töötoad, sissejuhatavad või väljaõppekursused huvilistele, erinevad spetsiifilised kursused luguteatri sõpradele)
  3. HARJUTAMISED (peamiselt regulaarsed harjutustunnid põhitrupile)

MTÜ Tartu spontaansusteater lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist ja Rahvusvahelise Luguteatrite Keskuse Eetikakoodeksist (Playback Center Code of Ethics for Playback Theatre Trainers and Practitioners).