Spontaansusteater osaleb projektis

MTÜ Tartu Spontaansusteater ettevõtlikkusprojektide konkursi VII voorus projektiga "PÕHIKOOLI LÕPETAJATE ETTEVÕTLIKKUST JA ETTEVÕTLUSTEADLIKKUST ARENDAVATE TÖÖTUBADE METOODIKA VÄLJATÖÖTAMINE, KATSETAMINE JA KIRJELDAMINE" ning projekt hinnati toetuseks sobivaks.
Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest


Käesoleva projekti põhieesmärk ongi arendada põhikoolilõpetajate ettevõtlikkuse või ettevõtluse kompetentsi.

Projekti täpsemad alaeesmärgid on:

1.       Metoodika väljatöötamine, mis arendab põhikooli lõpetajate ettevõtlikkuse ja ettevõtluse kompetentsi terviklikult, ning kirjeldamine;

2.       Metoodika rakendatavuse katsetamine sihtrühmal;

Metoodika levitamine. 
Käesoleva projekti tulemusena viiakse õa 2013-2014 kevadpoolaastal läbi töötoad kuni viiele grupile (u 12-20 akadeemilist tundi grupi kohta) 8. klassi õpilastele. Töötubade tulemusena areneb õpilaste ettevõtlikkuse ja ettevõtluse kompetents (sh suureneb teadlikkus teha edasiõppimist puudutavaid otsuseid 9. klassi lõpus).

Suurema huvi korral, palun võtke ühendust projektijuhiga (sh soovi korral metoodikat ise rakendada või osaleda sihtgrupiga pilootgruppides): 
Endel Hango
endel@self.ee 
501 2435
Eelmine
Spontaansusteater levib
Järgmine
Spontaansuse treenimine uuel tasemel!