Koolitus- ja arendusfirma Change Consulting

Koolitus- ja arendusfirma SELF II

Tartu Psühhodraama Instituut

Eesti Luguteater

Teatri Kodu

Centre for Playback Theatre

International Playback Theatre Network


Jo Salas - ettekanne TEDxSIT 2011 (Everyone Has A Story) - inglise keelne ettekanne luguteatri ühelt loojalt ja arendajalt, mis annab võrdlemisi hea ettekujutuse, millega tegemist


What is playback theatre? - Endel Hango loovprojekt, mis annab aimu luguteatri olemusest ja võimalustest


Jonathan Foxi essee luguteatri kohta "kas see on teraapia?"